Odgovorna industrija

Jedan od najvećih evropskih B2B tržišta drvene građe.

WoodBusinessPortal.com je jedan od najvećih evropskih B2B tržišta drvene građe, koji promoviše ozbiljne i odgovorne firme u industriji prerade drveta, industriji nameštaja i specifičnih proizvoda. WoodBusinessPortal.com želi da promoviše odgovornu industriju bez neprimerenih radnji raznih posrednika koji su iskrčili šume i stvorili lažni utisak o važnoj industriji.

Možete da pristupite sajtu, bilo da imate aplikaciju ili ponudu kojoj je cilj drvna industrija. Na ovom portalu možete da nađete sve što Vam je potrebno: od prostog drveta za loženje, građe, strugotine, do ozbiljnih poslova koji mogu da vam sagrade kuću iz snova. Ponuda je vrlo bogata – preko 70.000 prodajnih / kupovnih aranžmana i za domaća i za inostrana tržišta, za proizvode ove industrije.

 Važno je da svi mi postanemo svesni da možemo da stvorimo i imamo lepe stvari i iznad svega, da živimo zdravo. Samo treba da nađemo potrebne resurse u sebi i sirovinu … tu nam pomaže WoodBusinessPortal.com.