Design Talks, Četvrti dan: Saradnje su neophodne

Četvrti dan.

Govornici četvrtog dana Razgovora sa dizajnerima i arhitektama bili su predstavnici američke kompanije MOKU koja svoju prizvodnju ima u Bosni i Hercegovini i Tamara Švonja dizajnerka kao i neafirmisani autori učesnici Izložbe mladih dizajnera. Najviše je bilo reči o tome kako kao mlad dizajner napraviti prvi korak ka eventualnoj saradnji sa kompanijama -bilo da je reč o velikim sistemima ili malim kompanijama. Predstavnici kompanije MOKU kazali su da je uvek kod dizajna važno imati na umu pitanje Za koga dizajniramo, ko je korisnik? Direktor kompanije MOKU kazao je da oni kreiraju nameštaj sa željom da ljudi žive kvalitetaniji, savesniji i udobniji život. Dizajnerka Lidija koja radi za MOKU je kazala: “Dizajn je rešenje problema, dizajn je odgovor na pitanje šta mogu da uradim bolje”. Sa tim je povezana svest o važnosti pričanja priče, i svest o tome kome se priča priča. Važna je eneregija, energija je ta koja pomera stvari, a energija se razmenjuje u saradnji u tom smislu su saradnje neophodne. Jedan čovek ne može ništa da uradi sam, neophodni su mu drugi, zaključio je direktor kompanije MOKU.